Reciclatge Postconsum

Home > Productos > Reciclatge Postconsum

Altero VELOX: Eficiència Màxima / 

icono_importantCreated with Sketch.

Productivitat, durabilitat i eficiència a un preu que et sorprendrà. Tot s’ha pensat per obtenir el màxim rendiment en el reciclatge de materials molt exigents i difícils de processar.

Optimitzada per a processar /

 

Film de PE (HDPE, LDPE, LLDPE) prerentat.

Film de PP (BOPP, CPP, etc.) prerentat.

Plàstics flexibles.

Material amb tintes.

Material humit.

Material molt contaminat.

Aplicacions típiques /


Film postconsum prerentat.

Film agrícola usat prerentat.

Envasos flexibles amb un alt contingut de tinta.

Materials habituals / 

film agrícola prelavado

Film agrícola usat prerentat

Ejemplo residuos posconsumo

Residus postconsum

film con tintas

Film amb tintes

film bopp

Film BOPP

Ideal per: 

icono_filmCreated with Sketch.

Film

icono_plastico flexible

Plàstic flexible

icono_post consumo

Postconsum

icono_con tinta

Amb tinta

icono_humedad

Humit

icono_contaminacion

Contaminat

Máquina Altero
màxima
productivitat

Màxima productivitat /

1

Compactador de grans dimensions per a un òptim condicionament del material reduint la humitat i augmentant la seva temperatura per fricció.

2

Regulació automàtica del flux de material des del compactador a l’extrusora per a obtenir el màxim rendiment.

3

Màxima productivitat i capacitat de plastificació gràcies a un disseny del cargol optimitzat i de grans dimensions (L/D 40).

4

Menys aturades de producció gràcies al filtre continu amb auto purga col·locat després de la extrusora.

5

Mínima pèrdua de material inclús en les situacions més exigents gràcies al filtre làser de flux continu (opcional).

reducció
de costos

Reducció de costos/

Menys aturades de producció, costos de recanvis (casquets intermedis) i pèrdues de material gràcies a la col·locació del filtre després de la extrusora.

Màxima durabilitat del cargol i la camisa gràcies al us del millor acer bimetàl·lic del mercat.

Ràpida amortització de la inversió gràcies a uns preus altament competitius en relació amb la productivitat de les nostres màquines.

Màxima eficiència energètica gràcies al us de motors d’última generació i a l’escalfament de la camisa per infrarojos (reducció del consum elèctric del 60%).

característiques
principals

Característiques principals 

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Compactadora d’alt rendiment. Condiciona el material per a que la extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material. La eliminació de la humitat residual equival a una primera etapa de desgassificació.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

Escalfament de la camisa per infraroig per a reduir el consum energètic en un 60% i el temps en assolir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_gasCreated with Sketch.

Doble desgassificador d’alta potencia. Gracies al disseny òptim del cargol, al escalfament del material a la compactadora i a un potent desgassificador, s’aconsegueix la màxima eficiència en la eliminació de gasos i volàtils.

icono_filtroCreated with Sketch.

Filtre continu i auto purgant. Excel·lent poder de filtratge, augmentant la vida útil de les malles i reduint la càrrega de treball dels operaris. El seu disseny i prestacions són òptimes per treballar amb materials molt contaminats.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzada.

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_contaminanteCreated with Sketch.

Màxim poder de filtratge (fins un 18% de contaminants) gràcies al filtre làser de flux continu (opcional).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d’arrancada assistit per a una major comoditat i seguretat.

preparada pel
futur

Preparada pel futur/

 

Segons els experts, la imminent quarta revolució industrial i el concepte de “Indústria 4.0”, marcaran un abans i un després en aspectes com el control de l’activitat industrial, la logística, l’optimització de processos, el control de la productivitat, etc. tot això és possible gràcies a la digitalització, l’intercanvi d’informació i la gestió de dades massiva (Big Data) que en última instància permeten un major nivell d’automatització.

 

Les màquines Velox disposen de tots els avenços tecnològics necessaris per a integrar-se en aquest entorn cada vegada més proper. Concretament, integren una completa interfície de comunicacions i un potent sistema de registre de la informació que possibiliten la intercomunicació amb sistemes informàtics externs com sistemes ERP (Planificació dels Recursos Empresarials). Això, entre altres coses, permet als nostres clients:

 

icono_datosCreated with Sketch.

Bolcar dades rellevants sobre la producció en el sistema informàtic de la empresa (ERP).

icono_hojaCreated with Sketch.

Disposar de forma automàtica d'un full digital amb tota la informació rellevant sobre la producció en curs o finalitzada.

icono_controlCreated with Sketch.

Control de l'activitat de manteniment de les màquines per a una millor traçabilitat.

icono_base datosCreated with Sketch.

Registrar en una base de dades totes les programacions realitzades per identificar possibles errors.

 

Màxima productivitat /

1

Compactador de grans dimensions per a un òptim condicionament del material reduint la humitat i augmentant la seva temperatura per fricció.

2

Regulació automàtica del flux de material des del compactador a l’extrusora per a obtenir el màxim rendiment.

3

Màxima productivitat i capacitat de plastificació gràcies a un disseny del cargol optimitzat i de grans dimensions (L/D 40).

4

Menys aturades de producció gràcies al filtre continu amb auto purga col·locat després de la extrusora.

5

Mínima pèrdua de material inclús en les situacions més exigents gràcies al filtre làser de flux continu (opcional).

 

Reducció de costos/

Menys aturades de producció, costos de recanvis (casquets intermedis) i pèrdues
de material gràcies
a la col·locació del filtre després de la extrusora.

Màxima durabilitat del cargol i la camisa gràcies al us del millor acer bimetàl·lic del mercat.

Ràpida amortització de la inversió gràcies a uns preus altament competitius en relació amb la productivitat de les nostres màquines.

Màxima eficiència energètica gràcies al us de motors d’última generació i a l’escalfament de la camisa per infrarojos (reducció del consum elèctric del 60%).

Característiques principals 

Característiques principals 

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Compactadora d’alt rendiment.. Condiciona Condiciona el material per a que la extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material. La eliminació de la humitat residual equival a una primera etapa de desgassificació.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

-Escalfament de la camisa per infraroig per a reduir el consum energètic en un 60% i el temps en assolir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_gasCreated with Sketch.

Doble desgassificador d’alta potencia. Gracies al disseny òptim del cargol, al escalfament del material a la compactadora i a un potent desgassificador, s’aconsegueix la màxima eficiència en la eliminació de gasos i volàtils.

icono_filtroCreated with Sketch.

Filtre continu i auto purgant. Excel·lent poder de filtratge, augmentant la vida útil de les malles i reduint la càrrega de treball dels operaris. El seu disseny i prestacions són òptimes per treballar amb materials molt contaminats.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzada.

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_contaminanteCreated with Sketch.

Màxim poder de filtratge (fins un 18% de contaminants) gràcies al filtre làser de flux continu (opcional).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d’arrancada assistit per a una major comoditat i seguretat.

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Compactadora d’alt rendiment. Condiciona el material per a que la extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material. La eliminació de la humitat residual equival a una primera etapa de desgassificació.

icono_gasCreated with Sketch.

Doble desgassificador d’alta potencia. Gracies al disseny òptim del cargol, al escalfament del material a la compactadora i a un potent desgassificador, s’aconsegueix la màxima eficiència en la eliminació de gasos i volàtils.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

Escalfament de la camisa per infraroigs per a reduir el consum energètic en un 60% i el temps en assolir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_filtroCreated with Sketch.

Filtre continu i auto purgant. Excel·lent poder de filtratge, augmentant la vida útil de les malles i reduint la càrrega de treball dels operaris. El seu disseny i prestacions són òptimes per treballar amb materials molt contaminats.

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzada.

icono_contaminanteCreated with Sketch.

Màxim poder de filtratge (fins un 18% de contaminants) gràcies al filtre làser de flux continu (opcional).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d’arrancada assistit per a una major comoditat i seguretat.

Preparada pel futur/

 

Segons els experts, la imminent quarta revolució industrial i el concepte de “Indústria 4.0”, marcaran un abans i un després en aspectes com el control de l’activitat industrial, la logística, l’optimització de processos, el control de la productivitat, etc. tot això és possible gràcies a la digitalització, l’intercanvi d’informació i la gestió de dades massiva (Big Data) que en última instància permeten un major nivell d’automatització.

 

Les màquines Velox disposen de tots els avenços tecnològics necessaris per a integrar-se en aquest entorn cada vegada més proper. Concretament, integren una completa interfície de comunicacions i un potent sistema de registre de la informació que possibiliten la intercomunicació amb sistemes informàtics externs com sistemes ERP (Planificació dels Recursos Empresarials). Això, entre altres coses, permet als nostres clients:

 

icono_datosCreated with Sketch.

Bolcar dades rellevants sobre la producció en el sistema informàtic de la empresa (ERP).

icono_hojaCreated with Sketch.

Disposar de forma automàtica d'un full digital amb tota la informació rellevant sobre la producció en curs o finalitzada.

icono_controlCreated with Sketch.

Control de l'activitat de manteniment de les màquines per a una millor traçabilitat.

icono_base datosCreated with Sketch.

Registrar en una base de dades totes les programacions realitzades per identificar possibles errors.