Reciclatge Postindustrial

Home > Productes > Reciclatge Postindustrial

Altero OPTIMA: Inverteix just en el que necessites / 

icono_importantCreated with Sketch.

Per al reciclatge de plàstic en òptimes condicions o post industrial. Amb un disseny més compacte, la línia de pel·letitzat Altero OPTIMA, produeix una gransa de la màxima qualitat totalment reutilitzable en processos d'injecció, bufat o extrusió.

Optimitzada per a processar /

 

Film de PE (HDPE, LDPE, LLDPE) o PP (BOPP, CPP, etc.).

Material retriturat.

Material rígid pretriturat.

Material sense tintes.

Material sec.

Sense contaminació.

Aplicacions típiques /

 

Minves en la fabricació de bosses, film agrícola,

envasos, sacs de plàstic teixit, film estirable, etc.

Retallada de vores.

Residus plàstics triturats de màquines d’injecció, bufat i extrusió.

Grumolls de posada en marxa.

Materials habituals /

film sin tintas

Film sense tintes

Ejemplo plástico tejido

Plàstic teixit (Ràfia)

Plástico rígido triturado

Plàstic rígid triturat

Imagen mermas en proceso

Minves en processos d’injecció/bufat

Optima LW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de baix pes (Low Weight) com minves en la fabricació de bosses, film agrícola, envasos flexibles, sacs de plàstic teixit, film estirable, retalls de vores, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Compactador d’alt rendiment. Condiciona el  material perquè l’extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material.

Cinta de càrrega amb detector de metalls. Permet l’alimentació de l’extrusora. Velocitat sincronitzada amb el nivell de càrrega de la compactadora.

Alimentador de rodets per a bobines de film (opcional).

Optima LW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de baix pes (Low Weight) com minves en la fabricació de bosses, film agrícola, envasos flexibles, sacs de plàstic teixit, film estirable, retalls de vores, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Compactador d’alt rendiment. Condiciona el  material perquè l’extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material.

Cinta de càrrega amb detector de metalls. Permet l’alimentació de l’extrusora. Velocitat sincronitzada amb el nivell de càrrega de la compactadora.

Alimentador de rodets per a bobines de film (opcional).

Ideal per a:

icono_filmCreated with Sketch.

Film

icono_fabricaCreated with Sketch.

Postindustrial

icono_aguaCreated with Sketch.

Sec

icono_tintaCreated with Sketch.

Sense Tinta

Máquina Optima Altero
optima lw

Optima LW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de baix pes (Low Weight) com minves en la fabricació de bosses, film agrícola, envasos flexibles, sacs de plàstic teixit, film estirable, retalls de vores, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Compactador d’alt rendiment. Condiciona el  material perquè l’extrusora funcioni a ple rendiment i es redueixi el consum energètic. Això s’aconsegueix tallant, barrejant, escalfant i assecant el material.

Cinta de càrrega amb detector de metalls. Permet l’alimentació de l’extrusora. Velocitat sincronitzada amb el nivell de càrrega de la compactadora.

Alimentador de rodets per a bobines de film (opcional).

Máquina Velox
optima hw

Optima HW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de pes elevat (High Weight) com grumolls de posada en marxa, minves en processos d’injecció i extrusió, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Alimentació directa de l’extrusora mitjançant una tremuja. No és necessari l’ús de compactador al no requerir-se la aglomeració prèvia del material. D’aquesta manera es redueixen els costos i el consum energètic.

Tremuja i cargol de transport per a l’alimentació de la tremuja principal (opcional).

 

Máquina reciclaje Optima
característiques
comuns

Característiques comuns ALTERO OPTIMA HW i LW /

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Disseny compacte: En aquestes aplicacions no es requereix un gran poder de plastificació. Per aquest motiu s’utilitzen dissenys de cargol compactes (L / D 22 a 36) amb l'objectiu de minimitzar la degradació del material i reduir el consum energètic.

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzat.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

Escalfament de la camisa per infraroig per a reduir el consum energètic en un 60% i el temps en assolir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_filtroCreated with Sketch.

Diverses opcions de filtrat segons el nivell de contaminació del material a processar.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d'arrencada assistit per a una major comoditat i seguretat.

icono_gasCreated with Sketch.

Dessgasificador per a l'eliminació de gasos i volàtils (opcional). Necessari quan el material conté petites quantitats d'humitat o tintes.

beneficis

 Beneficis /

 

Gransa de la màxima qualitat totalment reutilitzable en processos d’injecció i bufat. Amb un disseny ultra compacte es redueix la degradació del material per l’efecte cisalla conservant les propietats del material verge.

Mínim consum energètic gràcies a l’ús de motors d’última generació, un sistema d’escalfament per infrarojos i un disseny ultra compacte.

Reducció de costos. El model optima incorpora just els components que necessites.

Maneig senzill i intuïtiu. Interfície d’usuari totalment visual i sistema d’arrencada assistit.

preparada pel
futur

Preparada pel futur/

 

Segons els experts, la imminent quarta revolució industrial i el concepte de “Indústria 4.0”, marcaran un abans i un després en aspectes com el control de l’activitat industrial, la logística, l’optimització de processos, el control de la productivitat, etc. tot això és possible gràcies a la digitalització, l’intercanvi d’informació i la gestió de dades massiva (Big Data) que en última instància permeten un major nivell d’automatització.

 

Les màquines Optima de tots els avenços tecnològics necessaris per a integrar-se en aquest entorn cada vegada més proper. Concretament, integren una completa interfície de comunicacions i un potent sistema de registre de la informació que possibiliten la intercomunicació amb sistemes informàtics externs com sistemes ERP (Planificació dels Recursos Empresarials). Això, entre altres coses, permet als nostres clients: 

icono_datosCreated with Sketch.

Bolcar dades rellevants sobre la producció en el sistema informàtic de l'empresa (ERP).

icono_hojaCreated with Sketch.

Disposar de forma automàtica d'un full digital amb tota la informació rellevant sobre la producció en curs o finalitzada.

icono_controlCreated with Sketch.

Control de l'activitat de manteniment de les màquines per a una millor traçabilitat.

icono_base datosCreated with Sketch.

Registrar en una base de dades totes les programacions realitzades per identificar possibles errors.

Optima HW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de pes elevat (High Weight) com grumolls de posada en marxa, minves en processos d’injecció i extrusió, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Alimentació directa de l’extrusora mitjançant una tremuja. No és necessari l’ús de compactador al no requerir-se la aglomeració prèvia del material. D’aquesta manera es redueixen els costos i el consum energètic.

Tremuja i cargol de transport per a l’alimentació de la tremuja principal (opcional).

 

Optima HW / 

 

Solució ideal pel reciclatge de material post industrial de pes elevat (High Weight) com grumolls de posada en marxa, minves en processos d’injecció i extrusió, etc.

 

Les seves característiques especifiques són /

Alimentació directa de l’extrusora mitjançant una tremuja. o és necessari l’ús de compactador al no requerir-se la aglomeració prèvia del material. D’aquesta manera es redueixen els costos i el consum energètic.

Tremuja i cargol de transport per a l’alimentació de la tremuja principal (opcional).

 

Ideal per a:

icono_plastico rigidoCreated with Sketch.

Plàstic rígid

icono_fabricaCreated with Sketch.

Post industrial

icono_aguaCreated with Sketch.

Sec

icono_tintaCreated with Sketch.

Sense Tinta

Máquina Optima Altero

Característiques comuns
ALTERO OPTIMA HW i LW
 /

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Disseny compacte: En aquestes aplicacions no es requereix un gran poder de plastificació. Per aquest motiu s’utilitzen dissenys de cargol compactes (L / D 22 a 36) amb l'objectiu de minimitzar la degradació del material i reduir el consum energètic.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

Escalfament de la camisa per infraroigs per reduir el consum elèctric en un 60% i el temps en aconseguir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d'arrencada assistit per a una major comoditat i seguretat.

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzat.

icono_filtroCreated with Sketch.

Diverses opcions de filtrat segons el nivell de contaminació del material a processar.

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_gasCreated with Sketch.

Dessgasificador per a l'eliminació de gasos i volàtils (opcional). Necessari quan el material conté petites quantitats d'humitat o tintes.

Característiques comuns
ALTERO OPTIMA HW i LW
 /

icono_alto rendimientoCreated with Sketch.

Disseny compacte: En aquestes aplicacions no es requereix un gran poder de plastificació. Per aquest motiu s’utilitzen dissenys de cargol compactes (L / D 22 a 36) amb l'objectiu de minimitzar la degradació del material i reduir el consum energètic.

icono_pantallaCreated with Sketch.

Maneig senzill i intuïtiu gràcies a la interfície d’usuari personalitzat.

icono_infrarrojosCreated with Sketch.

-Escalfament de la camisa per infraroig per a reduir el consum energètic en un 60% i el temps en assolir la temperatura objectiu en un 50%.

icono_filtroCreated with Sketch.

Diverses opcions de filtrat segons el nivell de contaminació del material a processar.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_enfriamientoCreated with Sketch.

Refredament de la camisa mitjançant oli tèrmic per a un control precís i eficient de la temperatura.

icono_marcasCreated with Sketch.

Components de primeres marques (Lenze, WEG, Siemens, ABB, Knodler, etc.).

icono_arranqueCreated with Sketch.

Procés d'arrencada assistit per a una major comoditat i seguretat.

icono_gasCreated with Sketch.

Dessgasificador per a l'eliminació de gasos i volàtils (opcional). Necessari quan el material conté petites quantitats d'humitat o tintes.

 Beneficis /

 

Gransa de la màxima qualitat totalment reutilitzable en processos d’injecció i bufat. Amb un disseny ultra compacte es redueix la degradació del material per l’efecte cisalla conservant les propietats del material verge.

Mínim consum energètic gràcies a l’ús de motors d’última generació, un sistema d’escalfament per infrarojos i un disseny ultra compacte.

Reducció de costos. El model optima incorpora just els components que necessites.

Maneig senzill i intuïtiu. Interfície d’usuari totalment visual i sistema d’arrencada assistit.

 Beneficis /

 

Gransa de la màxima qualitat totalment reutilitzable en processos d’injecció i bufat. Amb un disseny ultra compacte es redueix la degradació del material per l’efecte cisalla conservant les propietats del material verge.

Mínim consum energètic gràcies a l’ús de motors d’última generació, un sistema d’escalfament per infrarojos i un disseny ultra compacte.

Reducció de costos. El model òptima incorpora just els components que necessites.

Maneig senzill i intuïtiu. Interfície d’usuari totalment visual i sistema d’arrencada assistit.

Preparada per al futur/

 

Segons els experts, la imminent quarta revolució industrial i el concepte de “Indústria 4.0”, marcaran un abans i un després en aspectes com el control de l’activitat industrial, la logística, l’optimització de processos, el control de la productivitat, etc. tot això és possible gràcies a la digitalització, l’intercanvi d’informació i la gestió de dades massiva (Big Data) que en última instància permeten un major nivell d’automatització.

 

 

Les màquines Optima de tots els avenços tecnològics necessaris per a integrar-se en aquest entorn cada vegada més proper. Concretament, integren una completa interfície de comunicacions i un potent sistema de registre de la informació que possibiliten la intercomunicació amb sistemes informàtics externs com sistemes ERP (Planificació dels Recursos Empresarials). Això, entre altres coses, permet als nostres clients:

 

icono_datosCreated with Sketch.

Bolcar dades rellevants sobre la producció en el sistema informàtic de l'empresa (ERP).

icono_hojaCreated with Sketch.

Disposar de forma automàtica d'un full digital amb tota la informació rellevant sobre la producció en curs o finalitzada.

icono_controlCreated with Sketch.

Control de l'activitat de manteniment de les màquines per a una millor traçabilitat.

icono_base datosCreated with Sketch.

Registrar en una base de dades totes les programacions realitzades per identificar possibles errors.